Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/05/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  2158
  B
  6978
  C
  6527
  D
  6743
  E
  5014
  G
  3694
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  C
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00235 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3694
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6978
 • 6527
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2158
 • 6743
 • 5014
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 694
 • 11 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1494
   B
   8057
   C
   8466
   D
   4374
   E
   2586
   G
   1331
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00234 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1331
 • 40 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8466
 • 8057
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1494
 • 4374
 • 2586
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 331
 • 97 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 536 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0911
   B
   1733
   C
   9766
   D
   0190
   E
   3434
   G
   2142
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00233 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2142
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1733
 • 9766
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0911
 • 0190
 • 3434
 • 64 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 142
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 636 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6872
   B
   7452
   C
   3445
   D
   9228
   E
   5329
   G
   7464
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00232 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7452
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6872
 • 9228
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3445
 • 5329
 • 7464
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 452
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 977 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3109
   B
   4881
   C
   2130
   D
   0000
   E
   6300
   G
   9201
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00231 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2130
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6300
 • 9201
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3109
 • 4881
 • 0000
 • 72 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 130
 • 130 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 617 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5415
   B
   6576
   C
   9518
   D
   1096
   E
   5137
   G
   7721
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00230 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6576
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9518
 • 7721
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5415
 • 1096
 • 5137
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 576
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 76
 • 575 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5179
   B
   0781
   C
   8264
   D
   1526
   E
   6486
   G
   2689
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00229 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1526
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6486
 • 2689
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5179
 • 0781
 • 8264
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 526
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 633 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5406
   B
   8489
   C
   8488
   D
   3437
   E
   3331
   G
   2770
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00228 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5406
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3331
 • 8488
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8489
 • 3437
 • 2770
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 406
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 656 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7868
   B
   8792
   C
   8339
   D
   5141
   E
   4426
   G
   7443
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00227 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7443
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5141
 • 8792
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7868
 • 8339
 • 4426
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 443
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 542 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/05/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0422
   B
   0327
   C
   8418
   D
   9402
   E
   4554
   G
   7404
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00226 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4554
 • 31 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0327
 • 9402
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0422
 • 8418
 • 7404
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 554
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 624 vé