Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/08/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/08/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9036
  B
  3710
  C
  2203
  D
  8763
  E
  1551
  G
  7671
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00273 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8763
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1551
 • 7671
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9036
 • 3710
 • 2203
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 763
 • 77 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 585 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1367
   B
   4406
   C
   9451
   D
   4231
   E
   2521
   G
   7613
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00272 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2521
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9451
 • 4231
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1367
 • 4406
 • 7613
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 521
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 421 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4426
   B
   7239
   C
   2969
   D
   3050
   E
   3333
   G
   9390
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00271 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2969
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4426
 • 3050
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7239
 • 3333
 • 9390
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 969
 • 160 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 69
 • 424 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4007
   B
   6409
   C
   5363
   D
   7993
   E
   1595
   G
   5150
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00270 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4007
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5150
 • 7993
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6409
 • 5363
 • 1595
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 007
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 528 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1769
   B
   1521
   C
   5682
   D
   7998
   E
   8782
   G
   9930
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00269 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1521
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7998
 • 5682
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1769
 • 8782
 • 9930
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 521
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 640 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7886
   B
   3819
   C
   6610
   D
   5504
   E
   8689
   G
   5549
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00268 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5504
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3819
 • 5549
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7886
 • 6610
 • 8689
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 504
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 358 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1674
   B
   8741
   C
   7484
   D
   9817
   E
   4328
   G
   2541
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00267 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2541
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1674
 • 8741
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7484
 • 9817
 • 4328
 • 50 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 541
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 440 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5976
   B
   9368
   C
   2665
   D
   5377
   E
   7553
   G
   5691
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00266 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9368
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5691
 • 5976
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2665
 • 5377
 • 7553
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 368
 • 159 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 721 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/08/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4117
   B
   4357
   C
   5547
   D
   0116
   E
   9795
   G
   2293
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00265 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9795
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0116
 • 4357
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4117
 • 5547
 • 2293
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 795
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 352 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1670
   B
   9265
   C
   3422
   D
   8744
   E
   0497
   G
   0632
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00264 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9265
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0497
 • 0632
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1670
 • 3422
 • 8744
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 265
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 65
 • 522 vé