Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  13/06/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/06/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8195
  B
  8487
  C
  9788
  D
  3099
  E
  2193
  G
  8375
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00699 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2193
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8375
 • 3099
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8195
 • 8487
 • 9788
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 193
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 357 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/06/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6395
   B
   4359
   C
   1079
   D
   0440
   E
   1180
   G
   0632
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00698 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1180
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1079
 • 0632
 • 41 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6395
 • 4359
 • 0440
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 180
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 275 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/06/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6526
   B
   7565
   C
   8371
   D
   6687
   E
   8473
   G
   0516
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00697 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0516
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7565
 • 6687
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6526
 • 8371
 • 8473
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 516
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 253 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/06/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3514
   B
   9694
   C
   1771
   D
   7879
   E
   2892
   G
   7803
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00696 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7803
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3514
 • 1771
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9694
 • 7879
 • 2892
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 803
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 268 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/06/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6198
   B
   0188
   C
   9314
   D
   4873
   E
   6503
   G
   8047
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00695 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6503
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9314
 • 4873
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6198
 • 0188
 • 8047
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 503
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 410 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/06/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1533
   B
   7556
   C
   6406
   D
   6421
   E
   2267
   G
   8776
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00694 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7556
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1533
 • 2267
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6406
 • 6421
 • 8776
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 556
 • 58 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 284 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9406
   B
   5529
   C
   3925
   D
   7105
   E
   9586
   G
   7552
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00693 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7552
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9406
 • 3925
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5529
 • 7105
 • 9586
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 552
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 424 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4127
   B
   4196
   C
   9594
   D
   9398
   E
   3437
   G
   3886
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00692 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9594
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4127
 • 4196
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9398
 • 3437
 • 3886
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 594
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 201 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0104
   B
   0128
   C
   3107
   D
   0555
   E
   2811
   G
   7196
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00691 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0555
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2811
 • 0128
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0104
 • 3107
 • 7196
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 555
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 55
 • 357 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8665
   B
   9827
   C
   9379
   D
   6330
   E
   4556
   G
   1174
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00690 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1174
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4556
 • 8665
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9827
 • 9379
 • 6330
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 174
 • 11 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 74
 • 308 vé