Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/03/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00546 | Ngày quay thưởng 27/02/2021

 • 06
 • 11
 • 24
 • 30
 • 50
 • 52
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,232,699,100đ
Jackpot 2         0 4,327,754,200đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      904 500,000đ
Giải ba     18,379 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00545 | Ngày quay thưởng 25/02/2021

 • 09
 • 19
 • 32
 • 40
 • 45
 • 51
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,449,418,500đ
Jackpot 2         0 4,018,500,800đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      807 500,000đ
Giải ba     17,785 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00544 | Ngày quay thưởng 23/02/2021

 • 16
 • 19
 • 21
 • 23
 • 30
 • 48
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,652,565,000đ
Jackpot 2         0 3,707,739,300đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      796 500,000đ
Giải ba     19,953 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00543 | Ngày quay thưởng 20/02/2021

 • 01
 • 02
 • 04
 • 32
 • 34
 • 39
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,245,519,600đ
Jackpot 2         0 3,329,178,700đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      605 500,000đ
Giải ba     15,511 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00542 | Ngày quay thưởng 18/02/2021

 • 02
 • 05
 • 10
 • 22
 • 26
 • 47
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,282,911,300đ
Jackpot 2         1 4,126,719,700đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      841 500,000đ
Giải ba     17,745 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00541 | Ngày quay thưởng 16/02/2021

 • 04
 • 10
 • 11
 • 21
 • 23
 • 44
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,678,866,600đ
Jackpot 2         0 3,837,381,400đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      858 500,000đ
Giải ba     18,635 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00540 | Ngày quay thưởng 13/02/2021

 • 03
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,441,824,800đ
Jackpot 2         0 3,588,821,200đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      754 500,000đ
Giải ba     16,153 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00539 | Ngày quay thưởng 09/02/2021

 • 15
 • 20
 • 21
 • 29
 • 31
 • 41
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,715,062,850đ
Jackpot 2         0 3,285,847,650đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      767 500,000đ
Giải ba     16,151 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00538 | Ngày quay thưởng 06/02/2021

 • 06
 • 22
 • 32
 • 33
 • 35
 • 53
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 57,142,434,000đ
Jackpot 2         1 6,176,105,900đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      655 500,000đ
Giải ba     16,260 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00537 | Ngày quay thưởng 04/02/2021

 • 28
 • 43
 • 44
 • 50
 • 51
 • 53
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,561,200,700đ
Jackpot 2         0 5,889,302,200đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      573 500,000đ
Giải ba     13,110 50,000đ