Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/08/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/11/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4473
  B
  5565
  C
  1917
  D
  4053
  E
  3431
  G
  5469
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  G
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00307 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3431
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5565
 • 5469
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4473
 • 1917
 • 4053
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 431
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 494 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6214
   B
   8461
   C
   8231
   D
   7418
   E
   0700
   G
   2914
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00306 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8461
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7418
 • 0700
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6214
 • 8231
 • 2914
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 461
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4718
   B
   6548
   C
   5010
   D
   5424
   E
   6132
   G
   1406
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00305 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1406
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6548
 • 6132
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4718
 • 5010
 • 5424
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 406
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 381 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0662
   B
   4014
   C
   2683
   D
   0418
   E
   6238
   G
   8904
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00304 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4014
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2683
 • 0418
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0662
 • 6238
 • 8904
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 014
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 14
 • 448 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7055
   B
   4394
   C
   6000
   D
   9869
   E
   0706
   G
   0632
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00303 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4394
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0632
 • 0706
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7055
 • 6000
 • 9869
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 394
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 297 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5087
   B
   4482
   C
   8602
   D
   4008
   E
   3151
   G
   2379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00302 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2379
 • 26 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8602
 • 4008
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5087
 • 4482
 • 3151
 • 60 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 379
 • 79 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 79
 • 858 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9732
   B
   7358
   C
   4919
   D
   0242
   E
   3308
   G
   0541
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00301 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3308
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7358
 • 0541
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9732
 • 4919
 • 0242
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 308
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1773
   B
   6428
   C
   3049
   D
   6283
   E
   8740
   G
   4850
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00300 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6283
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3049
 • 6428
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1773
 • 8740
 • 4850
 • 55 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 283
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 83
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9582
   B
   2861
   C
   7714
   D
   9010
   E
   3305
   G
   5720
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00299 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3305
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9010
 • 9582
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2861
 • 7714
 • 5720
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 305
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 344 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/10/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4783
   B
   8042
   C
   2117
   D
   4165
   E
   7986
   G
   6568
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00298 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4783
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6568
 • 4165
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8042
 • 2117
 • 7986
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 783
 • 84 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 83
 • 644 vé