Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/02/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9734
  B
  5138
  C
  8318
  D
  8413
  E
  4644
  G
  2711
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00503 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8413
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4644
 • 2711
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9734
 • 5138
 • 8318
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 413
 • 8 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 473 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/02/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1675
   B
   7847
   C
   7479
   D
   2961
   E
   4562
   G
   6353
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00502 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7847
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6353
 • 2961
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1675
 • 7479
 • 4562
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 847
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 470 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/02/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1197
   B
   7693
   C
   9882
   D
   2520
   E
   8756
   G
   2230
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00501 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7693
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8756
 • 2230
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1197
 • 9882
 • 2520
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 693
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 365 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/02/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4445
   B
   6516
   C
   3097
   D
   3013
   E
   0014
   G
   2233
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00500 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4445
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2233
 • 6516
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3097
 • 3013
 • 0014
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 445
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 449 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/02/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8952
   B
   8692
   C
   2828
   D
   3306
   E
   0437
   G
   0516
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00499 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3306
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8692
 • 8952
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2828
 • 0437
 • 0516
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 306
 • 115 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 304 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/02/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3437
   B
   4670
   C
   3372
   D
   9093
   E
   5219
   G
   5379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00498 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3372
 • Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3437
 • 5219
 • Giải ba
  3,000,000đ
 • 4670
 • 9093
 • 5379
 • Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 372
 • Giải KK 2
  100,000đ
 • 72
 • KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7906
   B
   1732
   C
   3582
   D
   0033
   E
   2918
   G
   9981
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00497 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2918
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7906
 • 0033
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1732
 • 3582
 • 9981
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 918
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 362 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0079
   B
   4473
   C
   8943
   D
   0451
   E
   6797
   G
   0198
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00496 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8943
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0198
 • 0079
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4473
 • 0451
 • 6797
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 943
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 291 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1849
   B
   4239
   C
   8656
   D
   4366
   E
   8360
   G
   8459
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00495 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8459
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8360
 • 8656
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1849
 • 4239
 • 4366
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 534 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5125
   B
   3051
   C
   0024
   D
   8074
   E
   1618
   G
   6176
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00494 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0024
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 5125
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3051
 • 8074
 • 6176
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 024
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 455 vé