Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/10/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/10/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6240
  B
  8814
  C
  7957
  D
  2620
  E
  4191
  G
  9920
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  C
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00598 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6240
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4191
 • 7957
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8814
 • 2620
 • 9920
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 240
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 225 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4120
   B
   2023
   C
   8348
   D
   3122
   E
   9776
   G
   0587
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00597 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4120
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2023
 • 9776
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8348
 • 3122
 • 0587
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 120
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 237 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7017
   B
   0906
   C
   9641
   D
   4247
   E
   4603
   G
   9808
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00596 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4603
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0906
 • 4247
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7017
 • 9641
 • 9808
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 603
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 292 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4897
   B
   0503
   C
   2542
   D
   8182
   E
   3913
   G
   1469
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00595 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2542
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4897
 • 8182
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0503
 • 3913
 • 1469
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 542
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 347 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4154
   B
   8065
   C
   5052
   D
   7261
   E
   1095
   G
   8584
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00594 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1095
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8065
 • 7261
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4154
 • 5052
 • 8584
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 250 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9797
   B
   8481
   C
   9712
   D
   3056
   E
   7931
   G
   1530
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00593 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1530
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3056
 • 8481
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9797
 • 9712
 • 7931
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 530
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8916
   B
   4207
   C
   0105
   D
   0709
   E
   4619
   G
   3397
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00592 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3397
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0709
 • 8916
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4207
 • 0105
 • 4619
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 397
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 284 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/10/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2205
   B
   5722
   C
   0314
   D
   7901
   E
   5710
   G
   7314
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00591 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7314
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0314
 • 5710
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2205
 • 5722
 • 7901
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 314
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 14
 • 305 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4236
   B
   7935
   C
   2184
   D
   3753
   E
   0897
   G
   9370
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00590 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3753
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0897
 • 9370
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4236
 • 7935
 • 2184
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 753
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 310 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5818
   B
   9723
   C
   7012
   D
   6299
   E
   3671
   G
   4682
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00589 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5818
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7012
 • 4682
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9723
 • 6299
 • 3671
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 818
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 451 vé