Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/05/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01014 | Ngày quay thưởng 28/03/2024

 • 01
 • 07
 • 18
 • 26
 • 38
 • 49
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 300,000,000,000đ
Jackpot 2         2 7,915,123,550đ
Giải nhất       71 40,000,000đ
Giải nhì      3,289 500,000đ
Giải ba     61,928 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01013 | Ngày quay thưởng 26/03/2024

 • 01
 • 08
 • 13
 • 16
 • 38
 • 44
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 297,045,137,100đ
Jackpot 2         1 4,773,402,950đ
Giải nhất       42 40,000,000đ
Giải nhì      2,734 500,000đ
Giải ba     63,321 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01012 | Ngày quay thưởng 23/03/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 30
 • 40
 • 52
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 281,084,510,550đ
Jackpot 2         1 4,202,342,900đ
Giải nhất       104 40,000,000đ
Giải nhì      2,880 500,000đ
Giải ba     55,887 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01011 | Ngày quay thưởng 21/03/2024

 • 12
 • 13
 • 41
 • 48
 • 49
 • 53
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 270,263,424,450đ
Jackpot 2         1 4,398,445,450đ
Giải nhất       36 40,000,000đ
Giải nhì      2,194 500,000đ
Giải ba     46,911 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01010 | Ngày quay thưởng 19/03/2024

 • 06
 • 25
 • 39
 • 45
 • 46
 • 55
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 257,677,415,400đ
Jackpot 2         1 4,532,598,900đ
Giải nhất       37 40,000,000đ
Giải nhì      2,240 500,000đ
Giải ba     49,299 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01009 | Ngày quay thưởng 16/03/2024

 • 08
 • 36
 • 42
 • 43
 • 44
 • 55
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 243,884,025,300đ
Jackpot 2         1 10,424,918,300đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,973 500,000đ
Giải ba     46,293 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01008 | Ngày quay thưởng 14/03/2024

 • 21
 • 25
 • 26
 • 29
 • 41
 • 51
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 228,468,952,650đ
Jackpot 2         0 8,712,132,450đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1,938 500,000đ
Giải ba     43,585 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01007 | Ngày quay thưởng 12/03/2024

 • 11
 • 14
 • 18
 • 20
 • 22
 • 43
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 213,559,310,100đ
Jackpot 2         0 7,055,505,500đ
Giải nhất       34 40,000,000đ
Giải nhì      2,559 500,000đ
Giải ba     51,357 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01006 | Ngày quay thưởng 09/03/2024

 • 11
 • 13
 • 22
 • 36
 • 46
 • 49
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 199,484,306,400đ
Jackpot 2         0 5,491,616,200đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1,743 500,000đ
Giải ba     38,373 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01005 | Ngày quay thưởng 07/03/2024

 • 13
 • 20
 • 33
 • 47
 • 53
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 186,792,773,700đ
Jackpot 2         0 4,081,445,900đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,647 500,000đ
Giải ba     36,841 50,000đ