Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   3.70% (5 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   3.70% (5 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   2.96% (4 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 23/10/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 4 Lần ) Tăng 1
32 ( 4 Lần ) Không tăng
45 ( 3 Lần ) Không tăng
62 ( 3 Lần ) Tăng 2
03 ( 2 Lần ) Tăng 2
05 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Tăng 1
21 ( 2 Lần ) Không tăng
42 ( 2 Lần ) Không tăng
68 ( 2 Lần ) Tăng 1
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
75 ( 2 Lần ) Tăng 1
79 ( 2 Lần ) Không tăng
82 ( 2 Lần ) Không tăng
94 ( 2 Lần ) Tăng 1
96 ( 2 Lần ) Tăng 1
97 ( 2 Lần ) Tăng 1
99 ( 2 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

14 ( 5 Lần ) Không tăng
24 ( 5 Lần ) Không tăng
32 ( 5 Lần ) Không tăng
70 ( 5 Lần ) Không tăng
05 ( 4 Lần ) Không tăng
17 ( 4 Lần ) Tăng 1
25 ( 4 Lần ) Không tăng
35 ( 4 Lần ) Không tăng
45 ( 4 Lần ) Tăng 1
49 ( 4 Lần ) Giảm 2
78 ( 4 Lần ) Không tăng
79 ( 4 Lần ) Tăng 1
93 ( 4 Lần ) Không tăng
94 ( 4 Lần ) Tăng 1
96 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

32 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
24 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 22 ngày )
38      ( 18 ngày )
52      ( 16 ngày )
08      ( 12 ngày )
74      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 1
0 7 Lần 0
9 Lần 0
1 5 Lần 3
9 Lần 1
2 16 Lần 2
6 Lần 3
3 6 Lần 0
7 Lần 3
4 10 Lần 0
4 Lần 1
5 11 Lần 1
10 Lần 2
6 7 Lần 1
8 Lần 2
7 6 Lần 2
8 Lần 0
8 7 Lần 0
12 Lần 3
9 6 Lần 1