Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
08
   2.96% (4 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   3.70% (5 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.96% (4 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/01/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

38 ( 4 Lần ) Tăng 1
48 ( 3 Lần ) Tăng 1
02 ( 2 Lần ) Không tăng
05 ( 2 Lần ) Tăng 1
13 ( 2 Lần ) Không tăng
20 ( 2 Lần ) Không tăng
21 ( 2 Lần ) Không tăng
33 ( 2 Lần ) Tăng 1
41 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Không tăng
55 ( 2 Lần ) Tăng 1
61 ( 2 Lần ) Tăng 2
67 ( 2 Lần ) Không tăng
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
77 ( 2 Lần ) Không tăng
80 ( 2 Lần ) Không tăng
81 ( 2 Lần ) Tăng 2
84 ( 2 Lần ) Không tăng
97 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

48 ( 7 Lần ) Tăng 1
38 ( 6 Lần ) Tăng 1
08 ( 5 Lần ) Không tăng
80 ( 5 Lần ) Tăng 1
97 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

38 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 13 ngày )
57      ( 13 ngày )
90      ( 10 ngày )
07      ( 9 ngày )
44      ( 9 ngày )
89      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 1
0 9 Lần 2
7 Lần 1
1 11 Lần 3
9 Lần 0
2 4 Lần 2
10 Lần 3
3 9 Lần 1
10 Lần 3
4 4 Lần 4
8 Lần 0
5 10 Lần 2
6 Lần 3
6 6 Lần 2
6 Lần 1
7 9 Lần 1
8 Lần 1
8 12 Lần 2
8 Lần 3
9 7 Lần 1