Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   2.96% (4 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   2.96% (4 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   2.96% (4 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.96% (4 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   2.96% (4 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.96% (4 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 01/03/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

23 ( 3 Lần ) Tăng 2
29 ( 3 Lần ) Tăng 1
46 ( 3 Lần ) Tăng 1
53 ( 3 Lần ) Tăng 1
88 ( 3 Lần ) Tăng 1
92 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

46 ( 5 Lần ) Tăng 1
89 ( 5 Lần ) Giảm 2
92 ( 5 Lần ) Tăng 1
10 ( 4 Lần ) Không tăng
19 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Giảm 1
45 ( 4 Lần ) Giảm 1
52 ( 4 Lần ) Không tăng
53 ( 4 Lần ) Không tăng
61 ( 4 Lần ) Tăng 1
71 ( 4 Lần ) Tăng 2
78 ( 4 Lần ) Không tăng
88 ( 4 Lần ) Không tăng
97 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

29 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
53 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 16 ngày )
55      ( 13 ngày )
01      ( 11 ngày )
57      ( 11 ngày )
59      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 0
0 7 Lần 0
6 Lần 0
1 8 Lần 2
13 Lần 3
2 8 Lần 1
5 Lần 1
3 11 Lần 4
9 Lần 4
4 6 Lần 2
8 Lần 1
5 6 Lần 0
8 Lần 3
6 13 Lần 2
7 Lần 1
7 6 Lần 3
8 Lần 1
8 8 Lần 2
10 Lần 2
9 8 Lần 0