Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

00
   0.56% (1 lượt)
01
   1.67% (3 lượt)
03
   1.11% (2 lượt)
04
   0.56% (1 lượt)
05
   1.67% (3 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   0.56% (1 lượt)
08
   0.56% (1 lượt)
09
   1.67% (3 lượt)
10
   2.22% (4 lượt)
14
   2.22% (4 lượt)
15
   1.11% (2 lượt)
16
   1.67% (3 lượt)
17
   1.11% (2 lượt)
18
   1.11% (2 lượt)
19
   1.67% (3 lượt)
20
   2.78% (5 lượt)
21
   1.11% (2 lượt)
22
   1.67% (3 lượt)
23
   1.67% (3 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   2.22% (4 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
29
   1.11% (2 lượt)
30
   1.11% (2 lượt)
31
   2.22% (4 lượt)
32
   1.67% (3 lượt)
33
   1.11% (2 lượt)
34
   1.11% (2 lượt)
35
   1.67% (3 lượt)
36
   0.56% (1 lượt)
37
   0.56% (1 lượt)
39
   0.56% (1 lượt)
40
   1.11% (2 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
44
   1.11% (2 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
46
   0.56% (1 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
48
   2.22% (4 lượt)
50
   1.11% (2 lượt)
51
   1.11% (2 lượt)
52
   1.67% (3 lượt)
53
   1.11% (2 lượt)
54
   1.11% (2 lượt)
55
   1.11% (2 lượt)
57
   0.56% (1 lượt)
58
   1.67% (3 lượt)
59
   0.56% (1 lượt)
61
   1.11% (2 lượt)
62
   1.67% (3 lượt)
64
   0.56% (1 lượt)
65
   1.11% (2 lượt)
66
   0.56% (1 lượt)
67
   0.56% (1 lượt)
68
   0.56% (1 lượt)
69
   2.22% (4 lượt)
70
   1.11% (2 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   1.67% (3 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
75
   2.22% (4 lượt)
76
   2.22% (4 lượt)
77
   1.11% (2 lượt)
78
   1.67% (3 lượt)
79
   1.11% (2 lượt)
80
   1.67% (3 lượt)
81
   1.11% (2 lượt)
82
   1.11% (2 lượt)
83
   1.11% (2 lượt)
84
   1.11% (2 lượt)
85
   0.56% (1 lượt)
86
   1.67% (3 lượt)
87
   1.67% (3 lượt)
88
   1.67% (3 lượt)
89
   1.11% (2 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
93
   0.56% (1 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
95
   0.56% (1 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   1.11% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 19/06/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

10 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 4 Lần ) Tăng 1
69 ( 4 Lần ) Không tăng
19 ( 3 Lần ) Tăng 1
35 ( 3 Lần ) Tăng 2
48 ( 3 Lần ) Không tăng
86 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

20 ( 8 Lần ) Tăng 2
76 ( 8 Lần ) Không tăng
25 ( 5 Lần ) Không tăng
31 ( 5 Lần ) Không tăng
48 ( 5 Lần ) Tăng 1
57 ( 5 Lần ) Không tăng
69 ( 5 Lần ) Giảm 1
75 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

20 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
10 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
19 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

43      ( 13 ngày )
27      ( 12 ngày )
12      ( 10 ngày )
38      ( 9 ngày )
92      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 17 Lần 1
10 Lần 3
1 9 Lần 3
15 Lần 3
2 11 Lần 2
16 Lần 3
3 7 Lần 0
5 Lần 3
4 8 Lần 1
6 Lần 1
5 12 Lần 4
10 Lần 2
6 10 Lần 2
12 Lần 4
7 9 Lần 2
16 Lần 3
8 13 Lần 1
7 Lần 1
9 12 Lần 4