Xổ số Minh Ngọc™ - Mạng xổ số lớn nhất Việt Nam - XSMN - www.xosominhngoc.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   2.96% (4 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   3.70% (5 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   2.96% (4 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   2.96% (4 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.96% (4 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   2.96% (4 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   3.70% (5 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   4.44% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 22/10/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

96 6 Lần Tăng 1
12 5 Lần Tăng 1
77 5 Lần Giảm 1
05 4 Lần Tăng 1
18 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Không tăng
25 4 Lần Tăng 1
32 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

96 9 Lần Tăng 1
77 8 Lần Không tăng
12 7 Lần Tăng 1
75 7 Lần Tăng 1
32 6 Lần Tăng 1
81 6 Lần Không tăng
90 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

96 17 Lần Tăng 1
12 14 Lần Tăng 2
27 14 Lần Không tăng
35 14 Lần Không tăng
87 14 Lần Tăng 1
07 13 Lần Không tăng
09 13 Lần Tăng 1
24 13 Lần Tăng 2
86 13 Lần Không tăng
90 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

12 (4 Ngày) (5 lần)
96 (4 Ngày) (6 lần)
25 (3 Ngày) (3 lần)
75 (3 Ngày) (3 lần)
05 (2 Ngày) (2 lần)
09 (2 Ngày) (2 lần)
10 (2 Ngày) (2 lần)
17 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      20 lần
83      17 lần
38      14 lần
04      13 lần
57      13 lần
46      12 lần
23      11 lần
94      10 lần
28      9 lần
29      9 lần
31      9 lần
99      9 lần
51      8 lần
86      8 lần
33      7 lần
53      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 9 Lần 3
22 Lần 6
1 11 Lần 2
14 Lần 4
2 18 Lần 5
13 Lần 2
3 5 Lần 1
8 Lần 0
4 12 Lần 1
9 Lần 1
5 24 Lần 7
11 Lần 6
6 13 Lần 5
23 Lần 4
7 18 Lần 7
12 Lần 1
8 8 Lần 0
13 Lần 3
9 17 Lần 4